مرکز تلفن ابری خود را راه اندازی کنید.

تلفن ثابت اینترنتی خود بدون محدودیت جابجایی

پلن استارتاپ

2 عدد تعداد داخلی (اپراتور)
تلفن گویا
صف تماس
گزارش مکالمات
قابل ارتقا به سایر پلن های مرکز تلفن ابری

پلن اکو

4 عدد تعداد داخلی (اپراتور)
قابل ارتقا
تلفن گویا
صف تماس
دایورت
گزارش مکالمات
ضبط مکالمات

پلن پرو

30 تعداد داخلی (اپراتور)
قابل ارتقا
تلفن گویا
صف تماس
دایورت
گزارش مکالمات
ضبط مکالمات
صندوق صوتی
نظر سنجی
مانیتورینگ زنده
کنفرانس
تنظیم ساعت کاری
ایجاد لیست سیاه و سفید
شنود آنلاین مکالمه
تنظیم سطح دسترسی کاربران
اتصال به CRM

پلن لایت

10 عدد تعداد داخلی (اپراتور)
قابل ارتقا
تلفن گویا
صف تماس
دایورت
گزارش مکالمات
ضبط مکالمات
صندوق صوتی
نظر سنجی
مانیتورینگ زنده
کنفرانس
تنظیم ساعت کاری